PhD om entreprenørfinans og førebelse funn

Tore Frimanslund er gründer, har jobba som rådgjevar for gründerar og skriv no doktorgrad om gründerskap. FuS utfordra Frimanslund til å kome til FuS for å halde eit på-sparket-foredrag, og sist veke fekk vi eit flott foredrag og mykje ny kunnskap om entreprenørielle økosystem, og kapital si rolle for å starte og drive verksemd i tidleg fase.

Interessante førebelse funn
Nyare studier syner at klynger ikkje automatisk gjev kunnskapsdeling, og teoriane kring Innovasjonssystem eller Regionale Innovasjonssystem tek ikkje høgde for verken entreprenøren eller kapitalen.

I dag utgjer dette perspektivet funamendtet for ein større del av norsk innovasjonspolitikk, seier Frimanslund.

I tillegg snakka Frimanslund om støtteordning for investorar som SGNskis var ein av dei første gründerane å tilby investorar. Meir om det her: Skattefrådrag på 24 % for å investere i gründerverksemd”.

FuS takkar for den gode presentasjonen og dei interessante diskusjonane!

Frimanslund synte til studietur til Kina og framoverlente typar. Foto: FuS

Frimanslund synte til studietur til Kina og framoverlente typar. Foto: FuS

Lisbeth Bringeboen