Sogn for alle - spennande seminar om integrering

Innvandrarar representerer ein stor unytta ressurs for utvikling av sterke vekstbedrifter og gode lokalsamfunn. Bli med og sjå korleis vi saman kan bidra til vekst i vår region.

  • Korleis gjere innvandrarar og flyktningar til ein ressurs i Sogn?

  • Korleis får vi til vellukka integrering gjennom samarbeid?

  • Korleis få til integrering i praksis?

TID: 11. mars 2019, kl. 09-15.

STAD: Quality Hotel Sogndal

MÅLGRUPPE: Lokalt næringsliv, næringsorganisasjonar, frivillige lag og organisasjonar, fylkeskommunen (karrieresentra, vidaregåande skular), opplæringskontor, Imdi, KS Sogn og Fjordane, Fylkesmannen, arbeids- og inkluderingsbedrifter og kommunane (politisk og administrativ leiing og tilsette innan opplæring, kultur, næringsapparatet).

PRIS: kr 470 per person for lunsj, pausematbuffet og kaffi/te

PÅMELDING: 25. februar 2019. Meld deg på her.

Kven deltek?

Distriktssenteret, Høgskulen på Vestlandet, NAV Vestland, Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane, ordførarar, prosjektrådmann i nye Sogndal kommune, og private aktører som Avery Dennison NTP og Nyrstar Høyanger kjem.

Bli med du òg – og skap vekst gjennom målretta integrering!

Vi får besøk av Aiman Shaqura som kom til Norge som flyktning. Han er i dag ein suksessfull gründer og har bygd opp og seld fleire gaselle- og vekstbedrifter. Inkludering er Aimans hjartesak og med seg på laget har han fleire store selskap. Prosjekta “Give a Job” og “Charge Incubator” har skapt internasjonal interesse.

Gasta Design