- Nettverk av gründerbedrifter og etablert næringsliv

Kva

skjer?

FUS tilbyr både faglege og sosiale arrangment.
Informasjon om arrangement i kalendar. 

Eit arrangement vi kan tilrettelegge?

Vil du ha meir samhandling og fleire møteplassar på tvers av næringsliv, utdanningsinstittusjonar og gründerar? Ynskjer du faglege og sosiale møteplassar? Gründersenteret FUS ynskjer å vere tilretteleggar for slike møteplassar på Sogndal Campus. For å etablere gode nettverk for gründerar, etablerte bedrifter og andre interesserte, er vi heilt avhengig av gode bidragsytarar.

Difor teng vi dine idear og din kunnskap. Her er kva vi ønskjer å få til:

 

Fire ganger i året:
temasamlingar

Felles frukost i kantina kl. 08.00, fagleg påfyll 08.30-11.00.

Samlingane er for mellom 50–100 personar.

Annakvar veke:
fagleg påfyll

Onsdag kl. 11:00-12:00 har vi eit tema som rekneskapsføring, marknadsføring, robotisering, bustadattraktivitet osv.

Samlingane er for mellom 15 – 50 personar.

Annakvar veke:
Bedriftspresentasjonar

Presenterar ulike bedriftar/prosjekt for å bli betre kjend. Ein flott arena for å vise seg fram og utvide nettverket.

Samlingane er for mellom 15 – 50 personar.

 

Kva

er nytt?