Prisar

møterom (for eksterne)

Er du medlem av FUS, er bruk av møterom inkludert i leiga. Er du ikkje medlem, må du betale for bruk av våre møterom. Dette vil bli fakturert etter møtet. Sjå prisar nedenfor. Ønskjer du fast avtale for bruk av møterom? Ta kontakt, så løyser vi det.