Back to All Events

Årsoppgjerskurs frå Deloitte

Tid og stad: 11.12, Quality Hotel Sogndal

Deloitte i Sogndal held årlege årsoppgjerskurs. Kurset gjev innsikt i problemstillingar knytt til årsoppgjeret og andre dagsaktuelle tema.

Dette er ei tidleg påminning om kurset, det kjem meir informasjon etter kvart. Set av tidspunktet om dette verkar interessant.

Kursavgifta vert kr 1.000.