Back to All Events

Temakurs i økonomi og rekneskap

Tid og stad: 29. november, Quality Hotell Sogndal 

Driftig.no arrangerer temakurs i økonomi! Målet med kurset er å auke økonomiforståinga og gje nokre verktøy inn i arbeidet med å skape oversikt og planlegge økonomien i bedrifta.

Korleis arbeider vi oss gjennom kurset
Vi vekslar mellom presentasjonar og praktisk arbeid med eigen forretningsidé/bedrift. Vi viser døme på reknearkmodellar som vi kan nytte i eige arbeid. Og så legg vi opp til mykje dialog og lufting av eigne problemstillingar slik at kurset vert mest muleg praktisk retta for deltakar.

Innhald:

Kurshaldar kan tilpasse kurset i høve deltakarane. Døme på tema vi er innom:

 • Oppbygging og samanheng mellom resultatrekneskap og balanse

 • Analyse av rekneskapet

 • Viktige nøkkeltal

 • Finne kapitalbehovet, finansieringsoppsett

 • Kva må vi førebu til rekneskapsførar

 • Kva rapportar ber vi rekneskapsførar om

 • Kort om mva, skatter og avgifter

 • Korleis leitar vi etter forbetringar

 • Måle forbetringar

 • Kva faresignal skal vi sjå etter

 • Ulike selskapsformer

Korleis førebur du deg:

Alle påmelde vil bli kontakta av kursleiar kort tid før kurset. Ta med skrivesaker og  gjerne bærbar PC. Vi legg opp til enkel servering, hyggjeleg prat og nettverksbygging.

Kursleiar: Ronny Mowatt frå Mentor AS

Påmelding på www.driftig.no.

Skjermbilde 2018-11-20 kl. 13.14.34.png
Earlier Event: November 29
Rocketfarm er 10 år!
Later Event: November 30
På sparket med Falkeblikk