Back to All Events

Introduksjonskurs i patentbeskyttelse - strøyma

Introduksjonskurs i patentbeskyttelse

Tid og stad: 16.10, 2. etg. Innovasjonsbygget

Har du funne opp noko nytt? Kunne du tenke deg å vera aleina om å tilby det på marknaden? Kan produktet ditt patentbeskyttast? Dette er eit grunnleggande kurs om sikring av bedrift sine verdiar og kva du må vite for å patentere.

For mange er patentbeskyttelse uoversiktleg og komplekst, men det treng ikkje vera så vanskeleg som folk trur.  ikke å være så vanskelig som mange tror.

Det vert stilt tre kriere til ein patent: Oppfinninga må vere ny, den må skilje seg vesentleg frå tidlegare kjente teknikkar på området og oppfinninga må kunne reproduserast. Har oppfinninga di disse eigenskapene kan det hende at produktet ditt kan patenterast.

Med rett basiskunnskap på området er du betre rusta til å ta beslutning om patentering er rett strategi for deg og bedrifta di.

FuS strøymer kurset frå møterommet i 2. etg innovasjonsbygget. Interessert? Send ein epost til post@fussogn.no så ser me om vi kan lage eit arrangement ut av det, med felles lunsj og diskusjonar under streaminga.

Meir informasjon på patentstyret sine nettsider.
 

Skjermbilde 2018-08-28 kl. 15.12.06.png