Back to All Events

Sognefjorden Næringshage inviterer til studietur til Lofoten


Tid og stad: 14.-17. okt, Lofoten

Sognefjorden Næringshage, EMBLA-nettverket og prosjektet ”Verdiskaping  økosystemtenester” inviterer deg med til Lofoten. Tema for turen er voksesmerter, felles utfordringar, mogelegheiter og løysingar. Dei siste deltaljane for turen kjem på plass
i slutten av august, men kan love eit variert program der me møter kommuneleiing, destinasjonselskap og ulike verksemder. Det vert tid til aktivitet, nettverksbygging og sosialt samvær!

Meir informasjon på nettsidene til Sognefjorden Næringshage.

Velkomen til inspirerande tur der fagleg påfyll og nettverksbygging er sentralt. Meld deg på, og bli med oss. Totalt har me 15 plassar, så førstemann til mølla!

Bindande påmelding til post@sognefjordennh.no

FuS er målbedrift i næringshagen og har to plassar tilgjengeleg for leigetakarne i FuS til målbedriftspris, kr 9 000.  Ta kontakt med post@fussogn.no for meir informasjon.

 

Skjermbilde 2018-08-27 kl. 14.29.10.png