Styrekurs i Sogndal
Apr
10
8:00 AM08:00

Styrekurs i Sogndal

Tid og stad: 10. april, Campus Sogndal -

Lær meir om godt styrearbeid og god bedriftsutvikling med Rolf-Erik Disch frå Deloitte.

Det er hyggeleg for oss i Sognefjorden Næringshage, Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane, Sogn Næring og FUS å ønskje velkomen til heildags styrekurs onsdag 10. april 2019 på Campus Sogndal.

Målgruppe:

Styrerepresentantar og daglege leiarar i mindre og mellomstore bedrifter.

Fokus på kurset:

 • Godt styrearbeid - god bedriftsutvikling.

 • Rolleavklaring, kva representerer me og kva skal me jobbe for?

 • Kommunikasjon, lojalitet og teieplikt. Korleis representerer vi selskapet utanfor styrerommet?

 • Lovverk: rettar og plikter

 • Innspel frå deltakarane

Kursbevis vert delt ut etter kurset.

Pris

Pris per deltakar er kr. 2.500,- + mva.

Bedrifter knytt til FUS og målbedrifter i Sognefjorden Næringshage betalar kr. 1.000,- + mva for inntil 2 deltakarar.

Inkubatorbedrifter knytt til KPSF deltek til sterk redusert pris, og betalar kun kr. 675,- + mva for inntil 2 deltakarar.

Prisen inkluderer kurs, materiell og lunsj.

Program for dagen

08:30 Kaffi og mingling

09:00 Kursstart

11:30 Lunsj

15:00 Oppsummering

Etter kurset er det mogeleg for deltakarane å melde seg på ”Frå idé til marknad” i regi av Innovasjon Norge. Les meir her.

Kurshaldarar

Rolf-Erik Disch frå Deloitte er kurshaldar. I tillegg stiller Anne Britt Hjelmeseter og Gunn Irene Sviggum Bruheim frå Deloitte i Sogndal.

Målgruppe:

Styrerepresentantar og daglege leiarar i mindre og mellomstore bedrifter.

Påmelding:

Innan 15. mars til torgeir@sognnaring.no. Avgrensa tal plassar - førstemann til mølla.

View Event →
Salskurs med komersiell coach
Oct
2
10:00 AM10:00

Salskurs med komersiell coach

Skjermbilde 2018-08-24 kl. 15.07.17.png

Tid og stad: 02.10, Sogndal Campus -

I samarbeid med GOSH pgp, arrangerer Sogndal Fotball salskurs i regi av kommersiell coach Richard Jacobsen. Dei arrangerte dette salskurset også i fjor med stor suksess. No håper dei at alle interesserte som ikkje kune vere med då, har mogelegheit til å vere med no!

Dette er sal, og slik gjer du det!

- Eg jobbar som heilskapleg "kommersiell terapeut" , og mitt kurs i Sogndal vil dreie seg om operativt, taktisk og strategisk sal, seier Jacobsen.

Korleis handterar ein innvendingar frå kunden, og korleis best formidle produktet ein skal selje?

På salskurset vil Richard ta tak i reelle problemstillingar, og gje deg verktøy på korleis best utvikle din formidlingsevne. Me vil gjennomføre praktisk trening, og slik vil ein raskt oppnå resultater.

Richard er fri for Powerpointer og veldig "to-the-point". 

PRIS: 800kr pr. pers | Sponsorbedrifter 600 kr pr. pers  | Leigetakarar på Fosshaugane Campus 600 kr pr. pers

For meir informasjon og påmelding www.sogndalfotball.com

Kapasitet: 40 plassar

Stao no pao!

View Event →
Bedriftspresentasjon: Azets
Sep
19
11:15 AM11:15

Bedriftspresentasjon: Azets

Tid og stad: 22.09, 2. etg. innovasjonsbygget -

Ein kvardag med oversikt og kontroll på tala

Bedriftspresentasjonen vert halden av Vegard Gurvin og Reidun Fimreite Kleiven.

Bli meir effektiv og få betre oversikt ved å la Azets regnskapsførar i Sogn hjelpe deg med regnskap og løn. Azets har kontor i Sogndal, Leikanger, Høyanger og Øvre Årdal og er godt kjent med det lokale næringslivet og har i mange år levert tjenester til verksemder i Sogn.

 • Spar tid og få betre oversikt over tala.

 • Ver trygg på at du har eit korrekt regnskap og at lønskøyringane er riktig.

 • Få gode råd frå regnskapsføraren slik at du tar rette økonomiske slutninger.

Azets lønnskonsulenter og regnskapsførere i Sogn kombinerer sin erfaring med dine regnskapsdata for å gi deg dei beste råda. Med nettbaserte løysinger fungerer samarbeidet enkelt og du får lett oversikt i ein travel kvardag.

View Event →
Idèmeisterskap for studentar
Sep
12
5:00 PM17:00

Idèmeisterskap for studentar

Arrangør: HVL, stad: FuS -

Idémesterskap for studenter - Vinn 10 000 kroner!
Tema 2018: EdTech - Skap løsninger for livslang læring

Idémesterskapet er en lavterskel idékonkurranse for studenter fra alle fagretninger på HVL og andre interesserte studenter. Bli med du også!

EdTech – Skap løsninger for livslang læring

Hvordan sørge for at barn og unge får rett kompetanse på riktig måte?
Hvordan oppdatere arbeidstakere med rett kompetanse gjennom et langt arbeidsliv?
Hvordan skal flere eldre tilpasse seg en teknologisk styrt hverdag?
Hvordan kan man lære ting bedre og mer effektivt i ulike faser av livet?

Vi har invitert forskjellige aktører innen offentlig og privat næringsliv til å spille inn case, utfordringer og behov knyttet til læring og kompetanse i sin virksomhet. Ta utfordringen! Delta på HVLs idémesterskap der du kan bli med å skape gode løsninger for læring og kompetanseutvikling!

6.–12. september

Arrangementet blir lagt opp slik at det blir mulig å ta rutebuss mellom studiestedene. Bussbillett for deltakerne blir refundert etter finalen. 

Torsdag kl. 15.00 i Førde: Kick-off med presentasjon av case og problemstillinger, gruppeinndeling og servering av mat og drikke.

Fredag–søndag: Individuell jobbing i grupperom.

Mandag kl. 16.00: Felles faglig påfyll, teamarbeid og gruppeveiledning, servering av mat og drikke.

Tirsdag: Individuell jobbing

Onsdag kl. 17:00 i Sogndal: Finale, pitching, prisutdeling og festmiddag!

Meld deg på!

View Event →
Slik utviklar du din forretningsmodell
Sep
5
1:00 PM13:00

Slik utviklar du din forretningsmodell

Tid og stad: 05.09, FuS -

Skal du lansere ein ny idé til marknaden for første gong, må du ha tenkt gjennom heile forretningsløpet. Du treng ein forretningsmodell.

Dette er eit introkurs i forretningsmodellering med forretningsutviklar Roger Ulvestad i Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane. Send ein e-post til post@fussogn.no for å melde deg på, eller kontakt oss for meir informasjon.

Forretningsmodellen kjem først

Tenk om du kunne vise planen for bedrifta di og korleis du skal tene pengar på eit ark. Det kan dette kurset hjelpe deg med! Forretningsmodellen skal svare på spørsmål som:

 • Kva skal du levere?
 • Kven er kunden?
 • Kven er vener og konkurrentar?
 • Korleis skal du selge?
 • Korleis skal du ta betalt?
 • Korleis skal du levere?

Vi anbefalar at du startar med å lage ein forretningsmodell i staden for å starte med forretningsplan. Diskuter forretningsmodellen med både medarbeiderne dine og oss i Sogn Næring og Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane.

Banken, potensielle investorar og offentlege støttespelarar vil forlange at du har ein gjennomtenkt forretningsmodell før du kan få finansiering og anna støtte.

Slik lagar du ein forretningsmodell

Det er mange framgangsmåtar for å lage forretningsmodellar. Her er ein metode vi har god erfaring med.

Business Model Canvas-metoden

Business Model Canvas, ofte kalt Osterwalder-modellen, består av 9 ni byggeklossar. Dei hjelper deg å kartlegge kundesegment, verdiløfte, kanalar, kunderelasjonar, inntektsstraum, ressursar, kjerneaktivit, partnarar og kostnader.

Denne videoen viser korleis du lagar ein forretningsmodell etter Business Model Canvas metoden: 

Last ned og skriv ut
Mal: Business Model Canvas (.pptx)

Uansett kva metode du nyttar er det viktig å diskutere forretningsmodellen med  nøkkelmedarbeidarar eller eksterne i fleire omganger. Slik avdekker du styrker og svakheiter med modellen din, og får eit betre grunnlag for å skape ei lønsam bedrift.

Forretningsmodellen skal fungere både som dokumentasjon og skal vere ein dynamisk plan som vert justert i takt med ny kunnskap. Vurder, revider og oppdater forretningsmodellen hyppig.

View Event →
Innovasjon og nyskaping
Jun
28
4:00 PM16:00

Innovasjon og nyskaping

Torsdag 28.juni 2018 - 16:00 - 19:00

Næringshagen på Voss og Destinasjon Voss i samarbeid med Sparebanken Vest og Ekstremsportveko har gleda av å invitera FUS til sommaravslutning for Last Tuesday. Det vert eit arrangement med spennande føredrag og påfølgjande middag.

Tema
Innovasjon og nyskaping

Program
BMX-SHOW (15.00 – 15.40)
FAGLEG (16.00 – 17.30)
MIDDAG (17.30 – 19.00)

Didrik Dimmen – FlowMotion
Didrik fra FlowMotion kjem for å fortelja om deira spennande reise frå ein ide til internasjonal suksess. Med omtale i Forbes og viral etterpurnad så er dette ei unik historie.

Rune Smistad – NCE Media – Opplevingsteknologi i praksis
Eit samarbeidsprosjekt mellom NCE Media og NCE Tourism. Teknologi frå tryggleiksløysingar er tatt i bruk for å auka tryggleiken og betre opplevingane i naturbasert reiseliv. Eit testprosjekt på Vidden i Bergen. V/Rune Smistad, prosjektutviklar NCE Media.

Asgeir Løno – Sparebanken Vest – Fintech frå Vestlandet
Korleis kan ein lokalbank møta konkurranse frå store internasjonale konkurrentar?

Accel Explore
Accel Explore er eit intensivt program for nye og etablerte verksemder som jobbar med opplevingsturisme med fokus på teneste- og produktutvikling. Deltakarane frå årets program har jobba hardt i 6 månader og skal her fortelja om sine verksemder.

Last Tuesday avsluttar etter middag kl 19.00. For dykk som ynskjer å bli med vidare så kan Veko tilby dagsbillett til ein svært god pris for medlemmer. Det vil då vera anledning til å mingla vidare i teltet. Utover kvelden vert det Dagens video og konsertar med Amanda Delara, Datarock og KREAM, i regi av Ekstremsportsveko.

Last Tuesday (ikkje medl.): kr 800,-
Last Tuesday (medl. Destinasjon Voss/Næringshagen Voss): kr 400,- (FUS-medlemmar får dette tilbodet).
Last Tuesday + Dagspass Torsdag (medl. Destinasjon Voss/Næringshagen Voss): kr 1000,-

Påmeldingsfrist innan tysdag 26 Juni. For billetter, klikk på “Tickets” lenger oppe på siden.

Meir informasjon og billettar.
Meir informasjon om Næringshagen.

Meir informasjon om Destinasjon Voss

View Event →